мапа на сајтот | english | македонски

Дома > Производи > Арматурни мрежи

Производи и Услуги

Заварени Арматурни Мрежи

Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Истегнување арматура

Изнајмување потпирачи

Транспорт

Идадија Инженеринг произведува заварени арматурни мрежи за примена во градежништво со различни димензии.

Нивниот тип, дијаметар и други спецификации можете да ги погледнете на прикачената табела.

За повеќе информации контактирајте со нас.

Табела 1: Двострано носечки мрежи (Q-Мрежи)
Реден Број
Тип на мрежа
Растојание меѓу
прачки (mm)
Дијаметар на
прачки (mm)
Димензии на
мрежа (cm)
1
Q 111
150/150
F 4,6/4,6
600 x 215
2
Q 126
100/100
F 4/4
600 x 215
3
Q 131
150/150
F 5/5
600 x 215
4
Q 139
100/100
F 4,2/4,2
600 x 215
5
Q 166
100/100
F 4,6/4,6
600 x 215
6
Q 188
150/150
F 6/6
600 x 215
7
Q 196
100/100
F 5/5
600 x 215
8
Q 221
150/150
F 6,5/6,5
600 x 215
9
Q 238
100/100
F 5,5/5,5
600 x 215
10
Q 257
150/150
F 7/7
600 x 215
11
Q 283
100/100
F 6/6
600 x 215
12
Q 331
100/100
F 6,5/6,5
600 x 215
13
Q 335
150/150
F 8/8
600 x 215
14
Q 378
150/150
F 8,5/8,5
600 x 215
15
Q 385
100/100
F 7/7
600 x 215
16
Q 424
150/150
F 9/9
600 x 215
17
Q 503
100/100
F 8/8
600 x 215
18
Q 524
150/150
F 10/10
600 x 215
19
Q 568
100/100
F 8,5/8,5
600 x 215
20
Q 709
100/100
F 9,5/9,5
600 x 215
21
Q 785
100/100
F 10/10
600 x 215
22
Q 1
200/200
F 5/4,4
600 x 200
23
Q 2
200/200
F 6/5,4
600 x 200
24
Q 3
200/200
F 8/7,4
600 x 200
25
Q 4
200/200
F 7/6,4
600 x 200

Идадија Инженеринг исто така произведува и арматурни мрежи по ваши спецификации. За повеќе информации контактирајте со нас.

погледни

каталог

превземи

каталог

Табела 2: Еднострано носечки мрежи (R-Мрежи)
Реден Број
Тип на мрежа
Растојание меѓу
прачки (mm)
Дијаметар на
прачки (mm)
Димензии на
мрежа (cm)
1
R 126
100/250
F 4/4
600 x 215
2
R 131
150/250
F 5/4,2
600 x 215
3
R 139
100/250
F 4,2/4,2
600 x 215
4
R 166
100/250
F 4,6/4,2
600 x 215
5
R 188
150/250
F 6/4,2
600 x 215
6
R 196
100/250
F 5/4,2
600 x 215
7
R 221
150/250
F 6,5/4,2
600 x 215
8
R 238
100/250
F 5,5/4,2
600 x 215
9
R 257
150/250
F 7/5
600 x 215
10
R 283
100/250
F 6/4,2
600 x 215
11
R 331
100/250
F 6,5/4,6
600 x 215
12
R 335
150/250
F 8/5
600 x 215
13
R 378
150/250
F 8,5/5
600 x 215
14
R 385
100/250
F 7/5
600 x 215
15
R 424
150/250
F 9/6
600 x 215
16
R 442
100/250
F 7,5/5,5
600 x 215
17
R 503
100/250
F 8/6
600 x 215
18
R 525
150/250
F 10/6
600 x 215
19
R 536
100/250
F 9/6
600 x 215
20
R 709
100/250
F 9,5/7
600 x 215
21
R 785
100/250
F 10/7,5
600 x 215

Идадија Инженеринг исто така произведува и арматурни мрежи по ваши спецификации. За повеќе информации контактирајте со нас.

погледни

каталог

превземи

каталог

ДОМА | ЗА НАС | ПРОИЗВОДИ | ПОГОНИ | КОНТАКТ | МАПА НА САЈТОТ

contact@idadija-inz.com.mk

Тел.2650 304; 2650 347

Copyright © IDADIJA INZENERING. All rights reserved

POWERED BY DNK DESIGN