мапа на сајтот | english | македонски

Дома > Производи > Бетонско железо

Производи и Услуги

Бетонско железо

Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Истегнување арматура

Изнајмување потпирачи

Транспорт

Идадија Инженеринг нуди бетонско железо за примена во градежништво со различни димензии.

Нивниот тип, дијаметар и други спецификации можете да ги погледнете на прикачената табела.

За повеќе информации контактирајте со нас.

Табела 1: Бетонско железо
Реден Број
Тип
Должина (m)
Вид
1
F8
12
Ребрасто
2
F10
12
Ребрасто
3
F12
12
Ребрасто
4
F14
12
Ребрасто
5
F16
12
Ребрасто
6
F18
12
Ребрасто
7
F20
12
Ребрасто
8
F22
12
Ребрасто
9
F28
12
Ребрасто
10
F5,5
по нарачка
Мазно
11
F6
по нарачка
Мазно
12
F6,5
по нарачка
Мазно
13
F8
по нарачка
Мазно
14
F10
по нарачка
Мазно
15
F12
по нарачка
Мазно
Идадија Инженеринг нуди квалитетно бетонско железо