мапа на сајтот | english | македонски

Дома > Производи > Калибрирано железо

Производи и Услуги

Калибрирано железо

Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Истегнување арматура

Изнајмување потпирачи

Транспорт

Идадија Инженеринг произведува калибрирано железо за примена во градежништво со различни димензии.

Калибрираното железо се произведува по нарачка со спецификации на нарачателот.

За повеќе информации контактирајте со нас.

Идадија Инженеринг Произведува Квалитетно калибрирано железо