мапа на сајтот | english | македонски

Дома > Погони

Производи и Услуги

Погони

Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Истегнување арматура

Изнајмување потпирачи

Транспорт

Идадија Инженеринг во својата долгогодишна работа користи најсовремени машини за производство на:
- арматурни мрежи
- калибрирано железо
- спремна арматура
- палена жица
- истегната арматура.

Нашите погони можете да ги погледнете во галеријата подолу.

За повеќе информации контактирајте со нас.


Шутка - Погон 1: Производство на калибрирано железо и истегната арматура
Шутка - Погон 2: Производство на арматурни мрежи
Шутка - Погон 3: Производство на спремна арматураЗлокуќани - Погон 1: Производство на спремна арматура и арматурни мрежи