мапа на сајтот | english | македонски

Дома > Производи

Производи и Услуги

Производи и услуги

Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Истегнување арматура

Изнајмување потпирачи

Транспорт

Ве молиме одберете производ или услуга за да погледнете додатни спецификации или додатни информации.

За повеќе информации ве молиме контактирајте со нас.


Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Идадија Инженеринг нуди бетонско железо во различни димензии.

Идадија Инженеринг произведува калибрирано железо во различни димензии.

Идадија Инженеринг произведува арматурни мрежи во различни димензии.

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Идадија Инженеринг произведува спремна арматура во различни димензии.

Идадија Инженеринг произведува истегната арматура во различни димензии.

Идадија Инженеринг нуди палена жица со различни димензии.

Изнајмување потпирачи

Истегнување арматура

Идадија Инженеринг нуди истегнување на арматура по ваши спецификации и димензии.

Идадија Инженеринг изнајмува потпирачи за вашите градби со различни димензии.

Транспорт

Идадија Инженеринг нуди транспорт и транспортни услуги за вашите потреби.

ДОМА | ЗА НАС | ПРОИЗВОДИ | ПОГОНИ | КОНТАКТ | МАПА НА САЈТОТ

contact@idadija-inz.com.mk

Тел.2650 304; 2650 347

Copyright © IDADIJA INZENERING. All rights reserved

POWERED BY DNK DESIGN