мапа на сајтот | english | македонски

Дома > Производи > Спремна арматура

Производи и Услуги

Спремна арматура

Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Истегнување арматура

Изнајмување потпирачи

Транспорт

Идадија Инженеринг произведува спремна арматура за примена во градежништво со различни димензии.

Нивниот тип, дијаметар и други спецификации можете да ги погледнете на прикачената табела.

За повеќе информации контактирајте со нас.

Табела 1: Спремна Арматура (Узенгии)
Реден Број
Тип
Lg
Парче/Килограм
1
14/14
0.68
0.177
2
15/15
0.72
0.187
3
16/16
0.76
0.198
4
17/17
0.80
0.208
5
18/18
0.84
0.218
6
20/20
0.92
0.239
7
21/21
0.96
0.250
8
25/25
1.12
0.291
9
26/26
1.16
0.302
10
15/20
0.82
0.213
11
16/21
0.86
0.224
12
21/26
1.06
0.276
13
20/25
1.02
0.265
Идадија Инженеринг произведува квалитетна Спремна арматура

Идадија Инженеринг исто така произведува и спремна арматура по ваши спецификации. За повеќе информации контактирајте со нас.