мапа на сајтот | english | македонски

Дома > Производи > Транспорт

Производи и Услуги

Транспорт

Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Истегнување арматура

Изнајмување потпирачи

Транспорт

Идадија Инженеринг нуди транспорт и транспортни услуги за вашите потреби.

Транспортот се извршува со најмодерни возила за тие намени по побарување од клиентот.

За повеќе информации контактирајте со нас.

Идадија Инженеринг нуди транспорт со најсовремени возила