мапа на сајтот | english | македонски

Дома > За нас

Производи и Услуги

За Нас

Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Истегнување арматура

Изнајмување потпирачи

Транспорт

Друштвото за градежништво и трговија Идадија Инженеринг е друштво во приватна сопственост основанo во 1991 година. Во почетокот друштвото се занимава со изведба на објекти, а во 2003 година со стационарен погон со 3 хали во насебла Шуто Оризари започнува со производство на мрежи и производи за градежништво. Во 2012 година Идадија Инженеринг се проширува со отварање на нов погон со две хали во населба Злокуќани.


Главна дејност на Идадија Инженеринг е производство на производи кои се применуваат во градежништвото и тие се:
- Арматурни мрежи,
- Калибрирано железо,
- Истегната арматура
- Спремна арматура.


Производството на годишен план на Идадија инженеринг е XXXX тони. Самото производството се зголемува од година на година како резултат на високиот квалитетот кој го имаат самите производи и искуството на самите вработени кое е стекнато со текот на годините.


Во периодот кој следува, Идадија Инженеринг има план да го доопреми своите машински погони со нови машини со кои ќе се прошири асортиманот на производи.Идадија Инженеринг - Друштво за градежништво и трговија